I år är det Östra Sörmlands biodlarförening som får motta diplom och 5000 kronor under högtidliga former på nationaldagsfirandet på Garvaregården.

– Det är fantastiskt hedrande att vårt arbete som pågått länge i kommunen lyfts fram. Det finns ett enormt behov av bin och biodlare för mångfalden, säger Åke Wallman, ordförande för Östra Sörmlands biodlarförening.

Det är just detta som är motiveringen till priset. ”Genom att stödja och utbilda bioodlare bidrar Östra Sörmlands biodlarförening till att bevara den lokala biologiska mångfalden. De allra flesta växter är beroende av insekter för pollinering. Många vilda arter av pollinerare har dock minskat kraftigt, vilket gör att honungsbina får en allt viktigare roll”, står det.

Artikelbild

| Åke Wallman, ordförande i Östra Sörmlands biodlarförening, som satsar på snälla bin därav avsaknaden av skyddskläder.

– En stor del av det vi äter är beroende av pollinering. Det är roligt att det uppmärksammas, säger Åke Wallman.

Bin har även en annan viktig roll. Förekomsten av bin kan vara en termometer på hur jordbruket bedrivs, då det finns samband med hur bina mår och hur mycket bekämpningsmedel som används i jordbruket. Plötslig bidöd, Colony Collapse Disorder,CCD, har flera orsaker, varav en enligt forskningen är bekämpningsmedel. En annan stor fiende till bin är varroakvalster.

– Där har vi varit väldigt aktiva i att få våra medlemmar att inte använda kemikalier i bekämpningen av kvalster. Det finns ju naturliga medel som myrsyra, säger Åke Wallman.

Själv har han nyss skördat första omgången honung och hoppas på lite regn.

– Det är ovanligt tidigt, första skörden brukar vara runt midsommar, så än så länge ser det lovande ut för honungen i år. Men kommer det inget regn blir det ingen nektar och då måste bina själva äta upp honungen.

.