Vid 16-tiden kom de första larmen om en brand någonstans utanför Trosa.

Röklukten låg stark över stora delar av kommunen, men man kunde inte säkert veta exakt var den kom ifrån. Men en rökpelare var synlig i ett område sydost om Trosa tätort.

Räddningstjänsten ordnade med brandflyg från Vängsö och även en polishelikopter och det var länge osäkert var man skulle få anledning att jobba.

Så vid 17-tiden upptäcktes branden, totalt på drygt 80 gånger 80 meter, i skogen norr om Stensund och rakt väster in från Hattviken.

En styrka på ett tiotal brandmän jobbade med branden, hälften från Trosa och hälften förstärkte från Järna.

Viss bebyggelse fanns en bit från eldsvådan, men räddningstjänsten hade gott hopp om att såväl djur och människor som byggnader skulle klara sig.

Vid 21-tiden började det lugna ner sig i området. Henrik Dewoon Thorén berättade vid 21.30-tiden om att man då höll på med eftersläckningsarbete, något som pågick fram till klockan 23.31 då man lämnade platsen. Men räddningstjänsten rapporterade ett gott och raskt agerande under insatsen.

En trolig teori till brandens start var ett blixtnedslag, då det mitt i det brända området stod ett träd som hade blivit rejält delat lodrätt.

Kring detta område ska brandröken ha varit synlig.

[map type="google-maps" lat="58.90729624344393" long="17.62068044441378" zoom="14" view_type="roadmap" marker="true"]