På Företagarnas årskongress i Göteborg fick Företagarna Trosa-Gnestas ordförande Åke Sandklef och andre vice ordförande Erica Fjellstedt i torsdags motta första pris i klassen Årets event. Det som prisades var de branschträffar som Företagarna Trosa-Gnesta haft i Trosa.

– Vi har gjort två branschinriktade AW:s eftersom vi såg att företagarna i de olika branscherna har olika problem. Det första, där företag inom byggbranschen fick träffa tjänstemän från kommunen, ledde till att en extra bygglovshandläggare anställdes och att kommunen införde e-tjänster för bygglovsansökningar, berättar Erica Fjellstedt.

Det andra eventet riktade sig till besöksnäringen och handlare.

– Vi har ett tätt samarbete med Trosa kommun och på andra eventet jobbade vi i blandade grupper för att få fram vad kommunen kan göra bättre och hur handlare och besöksnäring kan börja samarbeta, säger Erica Fjellstedt.

Att Trosa-Gnestas lokala event prisas nationellt känns stort, tycker hon. Och motiveringen från juryn är hyllande. "Föreningen har på ett föredömligt sätt visat på stor lyhördhet inför medlemmars situation. Branschträffarna har skapat engagemang hos både företagare och beslutfattare och lett till verkliga förbättringar. Eventet är mitt i prick", står det.

– Det här ger en spin-off effekt, det kanske blir en mallaktivitet för hur andra Företagarföreningar i Sverige ska jobba. Det känns jättehäftigt att en så liten förening kan göra så stort avtryck, säger Erica Fjellstedt.