Nu ska två populära gamla broar i Trosa renoveras så att de ska vara klara och fina till sommarsäsongen.

Arbetet beräknas ta nästa en månad per bro. Den 15 april – 17 maj hålls Kungsbron stängd för renovering och den 25 april – 15 juni stänger kommunen av Bryggarbron av samma anledning.

På Trosa kommuns hemsida skriver man att "förhoppningen är att vädret ska vara på vår sida och att arbetet ska flyta på, i sådana fall kan det hända att broarna öppnas tidigare,".

Framkomligheten i Trosaån kommer vara begränsad under renoveringsperioden då delar av arbetet kommer ske från flytpontoner för att kunna arbeta underifrån.