I juni sade Lövstas institutionschef Leif Nilsson bland annat att man satt i gång ett utvecklingsarbete utifrån huvudmannen SiS värdegrundsord, respekt, omtanke och tydlighet.

– Vi har också en utökad egenkontroll där vi i ledningsgruppen granskar alla beslut som gäller tvångsåtgärder. Vi kontrollerar att besluten fattats på rätt grunder och att det varit rättssäkert.

Leif Nilsson känner inte igen sig i kritiken som anställda nu för fram.

– Vad gäller sjukskrivningarna bland personalen har vi legat högt, en period 12 procent, och från januari till juli 9,9 procent. Men den där siffran (30-35) som du nämner är gripen ur luften.

Enligt Leif Nilsson arbetar ledningen och en konsult med ett nytt schema för att korta ner de långa arbetspassen för anställda.

Vad gör ledningen åt behörigheten bland anställda?

– De flesta är ju behandlingsassistenter och där känner jag ingen oro för behörigheten, de allra flesta fasta har det. Men sedan behöver vi ta in timvikarier och de har inte alltid det, säger Leif Nilsson och fortsätter:

– Vi har en annons ute för att rekrytera behandlingsassistenter. Det har kommit in 29 ansökningar, större delen med rätt utbildning. Det ser betydligt bättre ut nu än tidigare när vi lagt ut annonser.

Leif Nilssons uppfattning är, trots vandalisering på vissa avdelningar, slagsmål och polisbesök, att det är mindre bråk.

– Det är lugnare nu med incidenter, inte alls återkommande som tidigare. Tallhöjden kommer gå på full kapacitet igen. Sedan kommer även Åsen gå upp på full behörighet.

Enligt anställda finns det inte personal till det?

– Vi kommer att klara det.