Syftet med Vattenveckan är att öka kunskapen kring vatten i länet och att skapa förståelse för vattnets många värden och användningsområden - allt från livsmiljöer till livsmedel.

– Det är jätteroligt, det bästa är att vi är så många olika aktörer som jobbar tillsammans för att det här ska hända och att vi ska sätta fokus på vattenfrågorna, säger Hilde Nestad, miljöövervakningssamordnare på länsstyrelsen.

Trosa kommun, länsstyrelsen och föreningen Ecopelag kommer att ha ett föredrag vid Trosa kvarn om musslors potential att rädda Östersjön från övergödning.

– Det är ett spännande projekt, som de gärna vill dela med sig av, säger Hilde Nestad.

Vattenveckan handlar om att sätta fokus på vattenfrågorna.

– Det är så viktigt att vi uppmärksammar vattenfrågan på alla möjliga sätt. Sötvatten, kustvatten, övergödning, dricksvatten - vi vill verkligen att det ska nå ut till så många som möjligt i länet. För vattenfrågan är så himla viktig, menar Hilde Nestad.

Är folk mer intresserade av miljön nu än förut?

– Ja, det tycker jag. Vattenfrågor är något som berör alla, alla har en åsikt om vatten, allt från dricksvatten till hur vi ska minska övergödningen i Östersjön och hur det ser ut på badplatsen. Folk vill också veta mer hur man till exempel kan tvätta sin båt i stället för att måla med bottenfärg, säger Hilde Nestad.