SN har i flera artiklar rapporterat om att Trosa kommun hävt avtalet med gästhamnen och hamnfogden Lars Eklund. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lena Isoz (M), har bland annat sagt att Lars Eklund inte uppfyller vissa lag- och myndighetskrav. Lars Eklund anser dock att kommunen hävt avtalet på felaktiga grunder och stämt kommunen. Nu har Trosa kommun fått in en stämningsansökan från Nyköpings tingsrätt på drygt två miljoner kronor. Det handlar dels om 1,2 miljoner kronor i ersättning för fem års förlorat rörelseresultat . Dels 814 000 kronor i ersättning för utbygganden av en cafébyggnad som använts i verksamheten.

– Pengarna för husbygget har jag ju ingen lust att bara skänka bort. Den andra summan har advokaten räknat fram vad det skulle bli om jag skulle fortsätta driva hamnen avtalet ut.

Är detta rimliga summor du tror kommunen ska betala?

– Det skulle egentligen ha varit mer än så. Min förhoppning är att få tillbaks pengarna.

Lars Eklund har via advokat sedan tidigare även bestridit två vitesförläggande fakturor från kommunen på cirka 30 000 kronor.

I ett brev till advokatfirman Montgomery har Trosa kommun tidigare bestridit skadeståndskraven.

– Stämningen kom väl in till kommunen först i dag (fredag) och nu kommer det väl bollas fram och tillbaks. De kan bestrida detta helt, eller gå med på det, säger Lars Eklund.