Men nu har parkeringen vid hamnen byggts ut och har enligt Trosa kommun nu plats för ytterligare 24 fordon.

Totalt finns det nu cirka 80 parkeringsplatser i hamnen. Förutom parkeringsplatser har det även planterats nya träd och buskar vid parkeringen.