– Får vi ihop tillräckligt många namnunderskrifter kommer vi naturligtvis begära en folkomröstning, säger Ingrid Benson.

Hon är en av initiativtagarna till protestlistan "Avbryt infart västra Trosa" på webben. Hon är inte skriven i Trosa kommun, men hennes man, Robert, är det. De bor på Tureholmshalvön där infartsvägen kommer att ledas till.

På Tureholmshalvön planerar Trosa kommun att växa. Över 650 bostäder planeras det för och försäljningen av tomter ska finansiera vägbygget, som är budgeterat till 155 miljoner kronor varav Trosa ska stå för 83,5 – resterande står Trafikverket för.

– Men det är inte av egenintresse vi har engagerat oss. Det handlar om att planera samhällen klimatsmart och minska bilberoendet. Det gör man inte genom en ny infart. Finansieringen är dessutom riskfylld, säger Ingrid Benson.

Lovisa Wikström delar den bilden. Hon undrar också varför Trosa ska expandera så att människor fortsätter vara bilberoende.

– Bygg i stället där det finns järnväg- och bussförbindelse, säger hon.

Lovisa Wikström och Ingrid Benson tycker Trosa kommun ska växa i Vagnhärad.

Frågan om infart västra Trosa har stötts och blötts i många år och i juni vid kommunfullmäktige togs ett avgörande steg till att genomföra planen. Men både Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej och driver aktivt frågan om att skrota infarten i valrörelsen.

– Vi har fått bra respons till och med från inbitna moderaterna, som sagt att de ska rösta på oss, säger Gitte Jutvik Guterstam, ordförande i Vänsterpartiet i Trosa.

Maria Arman, miljöpartiets gruppledare, säger att frågan delar Trosaborna.

– Många vet inte vad det handlar om och kommer inte att använda vägen, men kommer att få vara med och betala, säger hon.

Infartsvägen ska sträcka sig från informationsskylten vid infarten till Trosa (mitt emot Bråtagatan), över gärdet, nedanför slalombacken, vidare bredvid Granit- och Gnejsvägen, korsa Västerljungsvägen och ut på Tureholmshalvön. En vägsträcka på cirka två kilometer.

För att få tillstånd en folkomröstning krävs tio procent av de röstberättigade. För Trosas del innebär det drygt tusen namnunderskrifter. Av de 450 som hittills skrivit under är drygt 350 hemmahörande i Trosa, enligt Ingrid Benson.