Fossilfritt Sverige utmanar organisationer, företag, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. I en interpellation (skrivelse) till kommunens ekoutskott vill MP:s gruppledare Maria Arman veta varför Trosa – som är en eko-kommun – inte anslutit sig till Fossilfritt Sverige, som 58 andra kommuner redan har gjort.

"Finns det några goda skäl för Trosa kommun att stå utanför samarbetet inom Fossilfritt Sverige? Om svaret är nej, när kommer Trosa kommun att ansluta sig?"

Stefan Björnmalm (C) är ordförande i Ekoutskottet. Han pekar på att Trosa redan är medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM). En ideell förening specialiserad på kommunalt hållbarhetsarbete och som har 106 medlemskommuner. Han pekar på att denna förening är bredare och har ett större kommunnätverk och att det därför inte är aktuellt att även gå med i Fossilfritt Sverige.

– Min uppfattning är att SEKOM redan täcker det Fossilfritt Sverige erbjuder. Men det är mer heltäckande och framför allt inte ett tidsbegränsat initiativ som Fossilfritt Sverige är, konstaterar Stefan Björnmalm i en tjänsteskrivelse.