I det första förslaget som presenterades i ett samråd för mer än ett år sedan skulle Ostlänken dras på marken genom Tullgarn. Men det visade sig att det skulle bullra för mycket och störa den känsliga miljön. Den barriär genom landskapet som en instängslad järnväg skulle skapa skulle få alltför negativa konsekvenser för både människor och djur.

I stället föreslår Trafikverket att en tunnel dras i mellan 3,5 och 4 kilometer under Tullgarn. Ett förslag har lämnats till regeringen som kommer att fatta beslut, troligen under våren. Men tunnelalternativet är mycket mer kostsamt.

– Det blir väldigt mycket dyrare. Jag vågar inte säga exakt hur mycket, men det är avsevärt mycket dyrare än att gå i marknivå, säger Ulf Broberg, tillförordnad projektledare på Trafikverket för Ostlänken genom Trosa och Södertälje.

Artikelbild

Så här föreslår Trafikverket att Ostlänken ska gå genom Trosa kommun. Nu ligger frågan hos regeringen.

– Det är en samlad bedömning. Med en tunnel undviker man så mycket som möjligt av de negativa effekter som ett spår i marknivå för med sig. Man tittar även på kraven på kapacitet och restider.

I Trafikverkets föreslag till regeringen, kallat alternativ C, går spåret efter tunneln vidare ut från berget strax söder om Kumla gård i en betongtunnel några hundra meter. Därefter tar spåret höjd för att ledas över motorvägen mot Vagnhärad. Där någonstans ska stationen byggas, men det är inte bestämt exakt var än. Diskussioner om stationens placering förs mellan Trosa kommun och Trafikverket.

– Vi diskuterar tre stationslägen i alternativ C, men vi tittar även på andra alternativ. Det finns fler stationsalternativ som fortfarande är öppna och kommunen är väldigt inblandad i de här diskussionerna, säger Ulf Broberg.