Sofi Håkansson och Pernilla är båda två lärare på distanskursen Hållbara gemenskaper på Stenssunds folkhögskola och arrangörerna bakom lördagens festival ”Tillsammans”.

Kursen har pågått sedan i höstas och festivalen blir den slutgiltiga delen i utbildningen. Festivalen är en endagsfestival och startar redan klockan 8.30 på lördag och pågår till 21.00

Arrangörerna räknar med över 150 besökare och säger att det är flera hundra som anmält sitt intresse.

Artikelbild

| Sofi Håkansson och Pernilla Fogelqvist är lärare på Stensundsfolkhögskola, på lördag arrangar de Tillsammans-festivalen.

Temat för festivalen handlar om att samverka.

– Vi behöver lära oss nya sätt att förhålla oss till omvärlden och relatera till varandra i den samtid med stora utmaningar vi står inför.

– Kärnan är att vi ifrågasätter vad samtiden behöver, konsumtionssamhället och hur vi gemensamt kan bidra med lösningar på vår tids globala utmaningar och vara drivande i omställningen till ett hållbart samhälle, säger arrangörerna.

Schemat för festivalen är fullspäckat med föreläsare och workshopledare.

– Vi har bjudit in några av landets mest spännande personer, projekt och verksamheter som ser gemenskaper som nyckeln till en hållbar framtid. De jobbar med ekobyar, odlingskooperativ, kontakt med det vilda, bogemenskaper, jämställdhet kopplat till ekologi, framtidens bysamhälle och ceremoniarbete för naturen.

Bland annat föreläser författaren David Jonstad om "Kollaps - och början på något nytt", Henrik Hallgren om "När träden kunde tala". Nikolas och Ingrid Berg talar under rubriken "Framtidens bysamhälle" om att många drömmer om att bo i en by, men vad är en by i djupare bemärkelse och vad är det vi människor längtar efter?

Vilka har utmaningarna varit med att arrangera festivalen?

– Att veta hur många deltagare som kommer eftersom det är första gången vi gör den. Men roligt att så många workshopledare vill komma och delta direkt vid förfrågan.

Vad ser ni mest fram emot med festivalen?

– Vi ser mest fram emot mötena som uppstår när vi träffas kring teman som berör oss.