Vid upprepade tillfällen under 2018 hade en pojke i nedre tonåren sex med en minderårig flicka. Vid tre av tillfällena skedde det på olika adresser i Stockholms län, medan det fjärde tillfället skedde i Sörmland. 

Med tanke på flickans låga ålder dömdes mannen av Solna tingsrätt för fyra fall av våldtäkt mot barn, till sluten ungdomsvård på sex månader. Han ska också betala skadestånd till målsägaren på 155 000 kronor plus ränta. 

Domen överklagades till Svea hovrätt, som valde att ändra påföljden till skyddstillsyn. I övrigt gick hovrätten helt på tingsrättens linje. Den tilltalade överklagade i sin tur till Högsta domstolen, men de har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd i målet.