Malin Levmo ville maxa sina chanser att komma in på en tvåårig yrkesutbildning till arborist. Hon hittade en tvådagars klättringskurs på nätet och betalade 5 188 kronor. Elva dagar senare avbokade hon kursen hos Arboristskolan och begärde pengarna tillbaka. Företaget hänvisade till sina avbokningsregler men Malin gav sig inte. I en intensiv mejlkonversation med Arboristskolan åberopar hon sin ångerrätt enligt konsumentköplagen.

Företaget erbjuder henne en annan kurs men vägrar betala tillbaka avgiften för den bokade kursen. Då gör Malin Levmo en anmälan till ARN.

"Avtalet mellan parterna verkar ha träffats på ett sådant sätt att distansavtalslagen är tillämplig", skriver ARN i ett mejl till företaget och ber om svar.

Artikelbild

| Malin Levmo vägrade acceptera att kursanordnaren inte betalade tillbaka hennes avgift.

Trots flera påminnelser svarar inte Arboristskolan och ärendet avgörs till Malins fördel. Nämnden rekommenderar skolan att betala tillbaka kursavgiften.

– Vad fan är allmänna reklamationsnämnden? Jag vet inte vad det är och jag har inte fått något därifrån. Vi kommer inte att acceptera det här, säger Christian Almer.

Han vill inte lämna några ytterligare kommentarer.

Malin Levmo går nu till domstolen för att få tillbaka sina pengar.

Artikelbild

Hon har kopia på sin kursbetalning men har trots påstötningar inte fått något kvitto från Arboristskolan.

Arborister vårdar träd och buskar.