Trosa kommuns första egna hem för vård och boende, HVB Skogsgläntan, öppnade i maj 2016. Efter två år är det dags för avveckling och de boende som bor kvar kommer att flytta ut inom juni månad. De som är yngre än arton år flyttar till familjehem och de som är äldre till stödboenden som drivs av Trosa kommun.

– HVB är en bra boendeform och det har varit lärorikt och utvecklande att driva det i egen regi. Men i framtiden kommer vi att lösa det genom andra boendeformer och familjehem, säger Graham Owen, socialchef i Trosa kommun.

Enligt helårsprognosen för humanistiska nämnden 2018, gick HVB Skogsgläntan back med 1,6 miljoner. Beslutet om avveckling togs redan i november 2017.

– Det blev dyrt när Migrationsverket ändrade sina ersättningsbelopp i juli förra året. Vi har haft för få boende för att det ska gå ihop. Som mest har vi haft tio elever och nu bara fyra och vi har bland annat haft dyra transportkostnader eftersom de bor på Stensund utanför Trosa och studerar i Södertälje och Nyköping, säger Graham Owen.

Det är första gången kommunen drivit eget HVB. Kommer ni att göra det igen?

– Som liten kommun har vi för liten volym för att ha eget HVB, i vanliga fall. Behovet uppstod när det kom många ensamkommande. Nu har vi inte haft några anvisningar sedan februari 2017, säger Graham Owen.

Lokalen till boendet har hyrts av Stensunds folkhögskola och kommer genom avvecklingen av Skogsgläntan att gå tillbaka till skolan.