Under onsdagskvällens kommunfullmäktige (KF) i Skärborgarnas hus i Trosa var en av punkterna revidering av budget för år 2019 med flerårsplan 2020-2021. Bland annat klubbades att 500 000 kronor kommer gå till att införa tjänsten Fixar-Malte i Trosa kommun.

– Det handlar om en fixartjänst i det egna hemmet som riktar sig till äldre och människor med funktionshinder. Men det handlar även om att kunna förebygga fallolyckor i hemmet. Äldre vill gärna försöka ta saken i egna händer, exempelvis byta en glödlampa i taket, men ramla och skada sig, säger Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef på Trosa kommuns vård- och omsorgskontor.

Fixar-Malte kan exempelvis hjälpa till med byte av glödlampor/lysrör, uppsättning av lampor, byte av batterier i brandvarnare, flytta möbler, eller sätta upp eller ta ner gardiner och tavlor. Fixar-Malte kommer inte att ta betalt för sina tjänster.

Dock måste personen som behöver hjälp betala för eventuella materialkostnader. Fixaren som kommer ut kommer heller inte utföra arbeten som kräver specialkompetens, exempelvis behörighet inom el eller VVS.

– Det blir vår serviceenhet som kommer åka runt och hjälpa till, säger Fredrik Yllman.

Under KF var samtliga partier positiva till tjänsten, som länge lyfts fram av oppositionen.

– Synd att inte Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) är här, det var hon som initierade det, säger Arne Karlsson, gruppledare KD.

Fixar-Malte är inget unikt för Trosa kommun. Tjänsten har funnits i flera år i andra kommuner, bland annat Nyköping.

– Det finns ett behov av denna tjänst i hela landet. Tanken är att kunna starta tidigt under 2019 i Trosa. Vi kommer att lägga ut information på hemsidan och ta fram broschyrer som kan delas ut, säger Fredrik Yllman.