När SN ringer upp Trosas myndighetschef Per-Uno Nilsson, som är ansvarig för LOV-avtalen, har han redan blivit kontaktad av en tidigare anställd angående hur Wonabee behandlar sina anställda.

Varför har Trosa kommun avtal med ett företag som inte har kollektivavtal?

– Vi får inte kräva att företag har kollektivavtal i upphandlingen, det strider mot EU-rätten om konkurrensneutralitet. Vad vi kan kräva, som många kommuner gör är att verksamheten bedrivs under kollektivavtalsliknande former. Men i Trosa har vi inte fått uppdraget att ändra förfrågningsunderlaget till upphandlingen så att det står inskrivet, säger Per-Uno Nilsson, myndighetschef på Trosa kommun.

Artikelbild

Är det kollektivavtalsliknande former att säga upp personal från en dag till en annan via sms?

– Hur företagen sköter sina anställda är inget vi kan lägga oss i, men så ska man förstås inte hantera sina anställda. När vi får till oss klagomål lyssnar vi på dem och följer upp med företaget vad som hänt. Nu har vi fått till oss det här och på kommunen är vi tacksamma för allt som kommer fram.

Det är många i personalen som valt att sluta på Wonabee. Kände du till det?

– Jag kände till att några i personalen slutat och vi har nu att följa upp avtalet med företaget.

När jag pratat med tidigare anställda har de bland annat berättat att de blivit erbjudna svarta pengar för att ragga nya kunder. Vad säger du om det?

– Det här är det första jag hör om det, men det ska självklart inte förekomma. Som sagt ska vi göra en utredning och framkommer det att företaget håller på med otillbörliga saker och det skulle bevisas att de bryter mot avtalet så upphör det. I avtalet ingår förstås att de ska följa lagen och sköta sina skatter och avgifter.

Företagets kontaktuppgifter ligger på Trosa kommuns hemsida. Om jag behövde hemtjänst skulle jag tänka att avtalet med kommunen är en garant för att företaget är schysst. Vilket ansvar har ni?

– I upphandlingen har företaget svarat på de frågor de fått. När vi får in relevanta åsikter ställer vi frågorna till företaget och gör en utredning. Om vi upptäcker oegentligheter kan upphandlingen upphöra.

Wonabees ägare dementerar de uppgifter från personal som SN tidigare publicerat.