Den öppna arbetslösheten, i åldersspannet 16-64 år, för juli månad är för Trosa bara 1,9 procent. Tillsammans med personer i sysselsättningsprogram stannar arbetslösheten på 3,8 procent, vilket kan jämföras med Flen, 13,9, Eskilstuna, 12,0, och Oxelösund, 10,3.

Även ungdomsarbetslösheten, 18 till 24 år, är låg i Trosa. Inte lägst i länet, det har grannkommunen Gnesta.

Men med så låg arbetslöshet väntar andra krav: hur ska man hitta arbetskraft? Näringslivet och myndigheter har stor efterfrågan på arbetskraft – hur ska man lösa detta?

– Inrätta ett lärcentrum och utöka yrkesvuxenutbildningen, föreslår Magnus Johansson (S).

– Våra goda kommunikationer bör hjälpa oss att nå inpendlare, uppger Bengt-Eric Sandström (L).

I takt med att Trosa växer tillförs ny arbetskraft, menar Moderaterna.

Trosa har byggts för höginkomsttagare, som ofta pendlar, därför måste vi erbjuda bra bostäder, skola och omsorg, anser Vänsterpartiet.

Inventering av arbetskraften som redan bor i Trosa men pendlar till andra orter pågår.