Gångvägen är avstängd utmed Punschparken/Gröna parken för att inte promenadsugna ska skada sig. När vattnet i ån drar sig tillbaka uppstår håligheterna eftersom vattnet drar med sig jord och markmassor från kajkanten.

– Promenaden kommer att vara avstängd tillsvidare, i dagsläget är det ingen mening att fylla upp hålen för det skulle bara sjunka undan. Vi får vänta på att högvattnet kommer tillbaka. Det är ingen fara utan vi visste att det här skulle ske, säger Christoffer Eriksson.

Trosa kommunekolog Marianne Haage har tidigare sagt till SN att det är låg vattennivå inte bara i Trosaån utan i flera vattendrag runt om i hela landet, på grund av den varma sommaren. Enligt Christoffer Eriksson beror inte hålen på den varma sommaren.

– Ån drar sig alltid tillbaka, sedan får vi högvatten igen. Det är inte sommarens värmebölja som har orsakat de här hålen.