Länsstyrelsen har släppt sin bostadsmarknadsanalys för 2018. I den skriver Länsstyrelsen bland annat att "det behövs fler hyreslägenheter till ungdomar, nyanlända och dem som inte blir godkända på ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar både om att utnyttja det befintliga beståndet och att planera för nyproduktion." Länsstyrelsen understryker också kommunernas skyldighet att följa det regelverk som säger att bostadsförsörjning är en kommunal kärnuppgift och att kommunens försörjningsansvar omfattar samtliga invånare i kommunen.

SN rapporterade om bostadssituationen i Trosa i april 2016: Då kommenterade företrädare för alliansen det med att de bland annat ville se lagändringar för att lösa upp knutar på bostadsmarknaden.

Trosa hade under föregående år länets största inflyttning sett till befolkningen; 3,8 procent jämfört med genomsnittet på 1,3 procent. Ingen kommun i Södermanland minskade. Detta ställer naturligtvis krav på kommunens strategiska arbete i när bostäder planeras.

Artikelbild

Bengt-Eric Sandström (L)

Bengt-Eric Sandström (L) menar att det är svårt att sänka standarden på de lägenheter som finns. Han pekar också på att marknaden styr var folk vill bo och att de styrande politikerna visar i översiktsplanen vad de vill bygga och hur det ska se ut i stora drag.

– Vi har ju 88 lägenheter på gång. Tyvärr är det överklagat men det planeras till nästa år. Det kommer också att bli en del plats i de modulhus som står klara i dagarna.

Magnus Johansson (S) menar att kommunen måste fokusera på små, billiga hyresrätter för att möjliggöra för de yngre att flytta hemifrån. Samtidigt bör kommunen också satsa på attraktiva trygghetsboenden för de äldre, för att dessa ska känna att de kan sälja hus och större lägenheter.

– Trobo har i dag bland de högsta hyrorna bland allmännyttan i hela riket, menar Magnus Johansson. Socialdemokraterna i Trosa har tagit beslut på att vi ska verka för att Trobo ska sänka hyrorna till rimligare nivåer. Detta kan uppnås exempelvis genom att bygga solceller och på sätt dra ner de långsiktiga kostnaderna.

Artikelbild

Magnus Johansson (S)

Magnus Johansson funderar också på om kommunen bör bygga studentbostäder.

– Bygger man centralt i Vagnhärad når de studenterna flera olika universitet inom någon timme. Jag säger inte att vi ska bygga studentbostäder, men jag tycker att vi borde fundera på det.