Rapporten kom efter halv sju om att en lastbil och en plogbil ska ha kolliderat på E4 i norrgående riktning, ungefär en och en halv kilometer norr om avfarten till Trosa och Vagnhärad.

Förarna av respektive fordon ska ha tagit sig ur för egen maskin.

Resultatet av olyckan för övriga trafikanter blev att omkörningsfilen i såväl södergående som norrgående blev avspärrad en tid. Detta då de olycksdrabbade fordonen stod så parkerade efter olyckan i väntan på bärgning.