– Kommunen har satt ett staket på ena sidan och stängsel på en annan sida. Folk som passerar förbi ser inte detta. Vi ser det varje dag. Och nu har kommunen själva börjat lägga in saker de vill bli av med på tomten.

Rigmor Breidemalm är ordförande i bostadsrättsföreningen Rökeriet. Flera av deras medlemmar fick ofrivilligt första parkett till branden den 10 februari 2016 då Fyren brann ner. Men tur i oturen - vinden blåste bort från deras trähus och föreningen fick inga skador. Då är situationen som uppstått nu värre.

– Min make har fått tillstånd att gå in och klippa ner växterna närmast planket, berättar Marianne. Ingen annan sköter ju om det.

Artikelbild

Utsikten över Fyrentomten från bostadsrättsföreningens område.

Marianne bor i föreningen. Från hennes hörnbalkong ser man en tomt som omges av ett nybyggt plank till väster, husgavlar i norr, bostadsrättsföreningen i öster och tillfälligt ditsatta stängsel i söder. På marken visar ett par oanvända postlådor att här funnits verksamhet. Det gjorde det också - senast sommaren 2016. Nu är det en tomt med vildvuxet gräs, parasoller som ligger på marken, fyra större krukor, en serveringsvagn samt ett antal stolar som står lite spridda på området. Ett par av bodarna närmast föreningens område börjar också se slitna ut.

– Krukorna och parasollerna har ju kommunen själva lagt dit när de byggde planket och trädäcket på områdets andra del, berättar Rigmor.

Enligt Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef på Trosa kommun, handlar försäljningen av tomten om två saker. Det är dels priset som säljaren vill ha, dels vad man enligt detaljplanen får göra på den tomten. Detaljplanen visar att verksamheten på fastigheten ska bestå av handel, restauranger och liknande verksamhet.

– Vi har en dialog med fastighetsägaren om försäljningen. Kommunen vill ha en långsiktig lösning i linje med detaljplanekraven och då tar det tid att få saker på plats. Men även kommunen har en gräns för hur länge vi kan ha ett ”sår” av den här typen i stadsbebyggelsen, och speciellt så på en så pass attraktiv plats. Redan nu anser Mats Gustafsson att lösningen är ovanlig genom att kommunen har gått in och genomför olika verksamheter på en privat fastighetsägares mark.

Artikelbild

Rigmor Breidemalm vid entrén till Fyrentomten.

I bostadsrättsföreningens skrivelse till kommunen ställde man frågan varför inte kommunen tar sitt ansvar och tar hand om en så pass skräpig tomt. Mats Gustafsson är tydlig med att Fyrentomten inte anses skräpig nog i juridisk mening. Det menar Rigmor Breidemalm är en passiv inställning och tolkar det som att kommunen inte vågar ta striden i domstol.

– Fyrentomten har inneburit många diskussioner internt, men hittills har den inte varit politiskt beredd, berättar Mats Gustafsson vidare. Men det är möjligt att vi måste lyfta frågan på den nivån för det är inte i någons intresse att det ser ut så här en sommar till.