En man från Trosa fick nej på sin ansökan om socialbidrag för november från humanistiska nämnden i Trosa. 

Enligt dem hade mannen redan fått bistånd för den månaden. Nämnden har nämligen utgått från att mannens ansökan gällde november, eftersom mannen skrev in datumet då ansökan lämnades in på den plats där man skulle skriva vilken tid man ansökte pengar för. 

Det hela har tagits upp i Linköpings förvaltningsrätt, och de anser att även fast mannen fyllt i sin ansökan felaktigt borde man förstått att han sökte bistånd för nästa månad, alltså december. De beslutar att humanistiska nämnden måste ta upp ärendet igen och utreda det utifrån rätt period.