Trosa kommun har ansökt om tillstånd till skyddsjakt på 200 skarvar samt fällning av boträd motsvarande 200 ägg på ön Snöholmen i Trosa hamn. Nu har dock länsstyrelsen med stöd av jaktförordningen beslutat att – ännu en gång – avslå kommunens ansökan om skyddsjakt och nedtagning av träd:

"Att skarvkolonin på Snöholmen, enligt den sökande, bidrar till att lokala företags intäkter minskar och att lukten under sommarhalvåret påverkar boende negativt är beklagligt. Länsstyrelsen har dock inte utifrån gällande lagstiftning möjlighet att bevilja skyddsjakt på skarv utifrån det underlag som lagts fram i ansökan."

I sin ansökan om skyddsjakt menar Trosa kommun att ett syfte med åtgärderna är att skydda beståndet av linblomsbjörnbäret. Genom att ta bort buskar, träd och sly skulle man få mer solljus till marken, vilket skulle vara positivt för björnbäret. Trosa menar även att vissa döda träd kan vara farliga för människor och djur och därför bör tas ner. Länsstyrelsen fastslår dock att bäret inte kan ligga till grund för skyddsjakt.

Enligt kommunen ställer fågeln till så pass stora problem att den har en direkt inverkan på intäkterna hos besöksnäringen. Man anser att restauranger, hotell, caféer, gästhamn, varvsverksamhet och fiskenäring påverkas negativt och att lukten från dess avföring sprider sig som en stinkbomb över kommunen. Trosa kommun går så långt att man till och med hävdar att företagens långsiktiga överlevnad hotas.