Skulle man se en drönare som flyger över Trosaån i oktober och november är det inget konstigt. Kommunen har påbörjat de förstudier som krävs för att Trosaån i framtiden ska uppnå god ekologisk status.

– Det är vanligt med hinder i form av dammar i svenska vattendrag. Fiskar kommer inte förbi dessa och då kan de inte vandra eller sprida sig, och många arter, exempelvis den akut utrotningshotade ålen kan då inte föröka sig, säger Marianne Haage, kommunekolog, Trosa kommun.

Under förstudierna räknar man bland annat fiskbeståndet, mäter vattennivåer, dammsäkerhet och rasrisker.

– Vi behöver göra de här undersökningarna för att kunna genomföra åtgärderna säkert och som underlag till tillståndsprövningar och samråd med alla berörda, säger Marianne Haage.

När förstudierna är klara kommer man alltså att ta in åsikter från både myndigheter och boende samt intresseorganisationer. År 2021 kan man som allra tidigast vara klar med projektet och därefter kommer det inte dröja lång tid innan fiskarna börjar vandra i ån.

– Efter projekteringen upphandlas byggnationen. Vid Trosa kvarn exempelvis kommer vi att bygga ett inlöp som blir som en liten bäck med strömt vatten som fiskarna lockas av. Det är mycket som måste fungera men teoretiskt kan vi bli klara till 2021. Efter det kommer fiskarna direkt kunna vandra upp i ån och få tillgång till Sillen och andra delar av sjösystemet, säger Marianne Haage.