Men hon kastar samtidigt in en brasklapp:

– Många av Trosa majoritetens vallöften var snarlika våra.

I Trosa tycks en viss nöjdhet och gemensam syn om kommun­ens framtid. Med vissa undantag. Ett av undantagen är Västra infarten. Daniel Portnoff har lyckats övertyga Alliansen om en satsning på en ny infart och till och med lyckats få med sig Socialdemokraterna. Men inte alla – inte ens inom partierna – är för en ny infartsled till Trosa.

Artikelbild

| ...och får även beröm av oppositionsrådet Ann-Sofie Soleby Eriksson (S).

En annan sak som delar Alliansen och oppositionen är synen på skolan. I Tomtaklintskolan och Fornbyskolan har det under mandatperioden (2014–2018) varit stor turbulens. Skolinspektionen har varit på plats.

Ann-Sofie Soleby Eriksson anser att Daniel Portnoff och kompani tappat fokus på skolfrågan.

– Deras underlåtenhet att ta politiskt ansvar i och med att de delegerar viktiga politiska avvägningsfrågor har inneburit viktiga frågor som lärarbehörighet och likvärdig skola inte får någon politisk styrning. Det är det stora sveket som tyvärr drabbar våra elever, personal och föräldrar, menar hon.

Daniel Portnoff pekar i stället på andra satsningar man gjort inom skolan:

– I alla delar har vi genomfört våra vallöften. Resurserna i ­skolan och till barn med särskilda behov har förstärkts och det finns i dag fler ”enheter” (Läsplattor, cromebooks och datorer) än det finns elever i våra skolor.

Ann-Sofie Soleby Eriksson vill framhäva att de i opposition fått igenom saker som takten på ­fiberutbyggnad och att höja kvaliteten och kompetensen för kommunen vid upphandling.

Han vill också ta fram andra punkter som man drivit igenom de senaste fyra åren vid makten, bland annat:

• Ordning på ekonomin (dock har kommunen väldigt hög ­låneskuld jämfört med andra kommuner), som skapar ekonomiskt utrymme för fler satsning på den kommunala servicen.

• Ny central badplats (Borgmästarholmen som med gång- och cykelväg kostade närmare fem miljoner kronor).

• Ökat stöd till föreningar.

• Ny skate- och cykelpark och rustat flera lekplatser.

• Bygga om Vagnhärads cent­rum.

• Komplettera cykelvägen till ridskolan i Trosa, Hagarna i Vagnhärad, belysa cykelvägen längs med Gnestavägen i Vagnhärad och få till en gångbro över till Öbolandet.

• Utveckling av hamnom­rådet i Trosa.