Nära Åbro gård i Trosa, i början av Trosaån inte långt från sjön Sillen, planerar Trafikverket att bygga Ostlänken. De marinarkeologiska undersökningarna som gjordes här visade flera spännande fynd. Han fanns pålar, som var mycket påverkade av erosion i den del som stack upp ur botten. Däremot var träet nästan intakt i den del som nerpålad i botten.

Läs mer: Ostlänkens svåraste passage

En del av fynden bedöms vara rester av en gammal träbro från första halvan av 1800-talet. I närheten hittades också äldre pålar, troligtvis från två olika perioder under medeltiden. Dessa antas av marinarkeologerna vara rester av fiskeanläggningar. Några är från sen medeltid, medan andra beräknas vara 950 år gamla, alltså från tidig medeltid eller sen vikingatid.

[map type="google-maps" lat="58.943575567521016" long="17.436014785376074" zoom="14" view_type="roadmap" marker="true"]