Trosas demografiska utveckling är som många kommuners, det vill säga fler och fler äldre invånare. Det är inte bara av ondo – medellivslängden ökar, många kan i högre grad leva ett aktivt liv.

Men med fler äldre innebär det dessutom fler äldre sjuka, och fler multisjuka. Och fler som behöver äldreomsorg.

– Antalet äldre har ökat mycket med inflyttning, säger Martina Johansson (C), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

I Trosa råder kö till äldreboenden, vilket man tidigare inte haft. I oktober ska en ny korttidsavdelning öppnas med plats för minst fem.

– Med den nya avdelningen hoppas vi kunna radera ut vår kö, säger Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef.

Men frågan är hur länge Trosa kan vara utan kö med tanke på befolkningsutvecklingen.

Det är svårt att sia om eftersom inflyttningen av äldre inte går att förutse, som Martina Johansson påpekar.

I dag finns 105 platser på äldreboenden i kommunen.

Arbetsmiljöverket har vid inspektion av äldreomsorgen riktat kritik mot Trosa kommun för långa arbetspass och delade turer. Trosa har vidtagit åtgärder.

Inom hemtjänsten har vidtagit åtgärder för att effektivisera arbetet (robotdammsugare, näthandel med mera).

Hur äldreomsorgen ska utvecklas i Trosa delar partierna.