I maj stod det klart att Safiren tvingades tömma bassängerna under sommaren, för att kunna reparera sprinklersystemet i taket som drabbats av rostangrepp. Nu är det tidskrävande arbetet färdigt, och badhuset har återgått till ordinarie öppettider.

Enligt kommunen kostade reparationerna 1,5 miljoner kronor. När kostnaderna utreddes förra året fanns fortfarande en förhoppning att kommunen skulle kunna kräva pengar av Grontmij, som planerade renoveringen av badhuset som blev färdigt 2014.

Den dörren är dock stängd nu. I april beslutade kommunfullmäktige att ge upp tvisten med företaget. Det handlade om omkring 25 miljoner kronor, men flera advokater bedömde att det saknades tillräcklig dokumentation för att kommunen skulle kunna vinna en process.

– Efter att ha gått igenom ärendet så kan vi konstatera att det inte finns underlag för att gå vidare, menar Ulf Hagstedt, teknisk chef på kommunen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

– Man kan ju fundera på varför det inte finns dokumentation, och vems ansvar det är. Men jag är inte ute efter att sätta dit någon, jag vill bara inte att vi hamnar i samma situation igen. Kommuninvånarna får betala för det här på skatten, säger oppositionsrådet Magnus Johansson (S).

John Carlsson (C), ordförande i teknik- och servicenämnden, menar å sin sida att det inte finns någon koppling mellan renoveringen 2014 och sommarens reparationer.

– De här reparationerna är ett nytt case som vi ser det. Det var underhåll som behövde göras, säger han.

På Safiren är både personal och gäster glada över att den långdragna historien nu ser ut att vara över.

– Allt gick enligt planerna och de höll tiden. Vi kunde öppna på måndagen förra veckan som planerat. Folk är jäkligt glada att få komma in och bada igen, det är många som har längtat, säger Mikael Norewall, chef på badhuset.

Ni har inga fler planerade reparationer framöver?

– Nej så vitt jag vet så ska allt vara färdigt nu. Sen ska man ha klart för sig att den här typen av anläggningar är hårt ansatta och man kommer aldrig ifrån underhållningsbitarna. Slarvar man där blir det dyrt längre fram, säger Mikael Norewall.