Är du berörd av hur Ostlänken ska dras eller har allmänna synpunkter på sträckningens inverkan mellan Södertälje och Trosa är det nu dags att göra din stämma hörd.

Från måndagen den 28 maj till fredagen den 29 juni pågår samråd om Ostlänken på sträckan Kyrksjön i Hölö till Trosaån. Parallellt pågår även samråd för Ostlänken genom Natura 2000-området Tullgarn.

Tidigare samråd på dessa sträckor som gjordes 2015 och 2016 har gett synpunkter som Trafikverket tagit till sig i det nya förslaget. Det innebär bland annat att resecentrum i Vagnhärad flyttas och att järnvägen kommer att gå i en tunnel under Natura 2000- området Tullgarn.

Utifrån det nya förslaget placeras resecentrum närmare E4 och längre ifrån väg 218 än tidigare.

– Det innebär nya utmaningar för hur trafiken ska knytas samman men även minskad bullernivå för bebyggelsen i Vagnhärads centrum, säger Anna Jernqvist Löfgren projektledare på Trafikverket i en informationsvideo på myndighetens hemsida.

Det nya förslaget innebär att järnvägen kommer att korsa E4 flera gånger och att järnvägen ska gå genom en tunnel för att ta mer hänsyn till djur och natur i Tullgarns naturvårdsområde. Det ska ge mindre buller, mindre barriäreffekter och en kortare, rakare sträckning än tidigare.

Under perioden för samrådet pågår en utställning på biblioteket Navet i Vagnhärad där intresserade kan ta del av kartor över området. Där finns även information om samrådet för Natura 2000-området Tullgarn.

Utställningen har öppet på bibliotekets ordinarie öppettider och senast den 29 juni ska synpunkter lämnas in till Trafikverket.