– Det är på gång en elfiskeinventering som görs varje år runt september efter utsättningen. Från Trosa och upp till sjön Silen ska vi försöka få en uppfattning om hur mycket fisk det finns, säger Percy Bristam, Trosa amatörfiskeklubb.

Elfiske innebär att ström kopplas ut i vattnet. Via en stav med plusladdning och en sladd med minusladdning bildas ett strömfält som gör fiskarna tillfälligt bedövade. När de flyter upp till ytan fångas de sedan in av en andra person med håv varpå fisken kan räknas, vägas, mätas och sedan släppas tillbaka när de piggnat till igen. Den största havsöring som fångats under elfiske i Trosaån var en bumling på 12,8 kilo i Vagnhärad.

– Där var det bara 40 cm djupt, säger Percy Bristam.

Trosa amatörfiskeklubb tror inte att den stekande sommaren som medförde lågt vattenstånd i Trosaån ska ha påverkat fiskebeståndet speciellt negativt. Men andra aktörer kan ha gjort det, menar Percy Bristam.

– Fiskebeståndet runt Trosa har tagits skada på grund av skarvar. När den fågeln öppnar sin mun blir det ju som rena krokodilgapet. Men vi får se hur det ser ut under elfisket, det är möjligt att ett par gubbar redan har kommit i gång, säger Percy Bristam.

I våras släpptes 3 300 havsöringar ut i Trosaån. Enligt Trosa amatörfiskeklubb utgör flera gamla dammar uppströms vandringshinder för inte minst havsöringen.

– Vissa ställen är inte alls bra för fisken och skulle behöva åtgärdas, men det finns olika intressen att ta hänsyn till.