För att kunna klara av framtida tillväxt och miljömässiga krav kommer det att byggas ett nytt, modernt reningsverk vid Trosa våtmark och Augustendal under den nuvarande mandatperioden. Att detta behövs var både den styrande Alliansen och oppositionen överens om inför höstens kommunval. Under torsdags teknik- och servicenämndsmöte informerades det om planerna.

– Processen är igång nu och vi kommer att ha ett samrådsmöte med länsstyrelsen, grovt planerat i januari. Det blir startskottet för hela projektet. Sedan kommer det bli samråd med de berörda parterna, säger Ulf Hagstedt, teknisk chef på Trosa kommun.

De berörda parterna innebär fastighetsägare i området.

Artikelbild

Reningsverket i Vagnhärad sjunger på sista versen. Det ska ersättas av ett toppmodernt reningsverk i Trosa.

Vilka signaler har ni fått från dem?

– Jag har inte hört något negativt faktiskt.

I Trosa kommun finns två kommunala avloppsreningsverk, i Trosa och Vagnhärad. Båda kan släppa ut mindre angenäma dofter.

– I somras var det hemskt, förstå när man ska sova och har öppet fönster och du känner den där odören eller om man skulle sitta ute på altan och grilla, sade Kerstin Hallenstam, boende på Ringvägen i Vagnhärad till SN för några veckor sedan.

Det nya reningsverket, som ersätter de andra två, ska bland annat kunna hantera läkemedelsrester och mikroplaster i avloppsvattnet. Dessutom ska den odör som förknippas med många äldre reningsverk kunna undvikas.

– Vi tittar vi på en helt annan teknik än vad man använt sig av tidigare när reningsverk har byggts. Tidigare har man haft stora bassänger. Men i dag är det slutna system där man har mer kontroll på eventuella lukter och sådana saker. Nu förtiden går allt i rörsystem, säger Ulf Hagstedt.

Det lutar åt ett nytt modul­byggt reningsverk med planerad byggstart 2020–2021.

– Trosa växer och det är viktigt att vi planerar för framtiden. Med ett modulbyggt reningsverk har man möjlighet att utöka allt eftersom befolkningen växer, säger han.