Trosa är befolkningsmässigt av en av de snabbast växande kommunerna i landet och 2017 växte man med 469 personer (3,7 procent). Enligt färsk befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) var befolkningsmängden i juni 13 118. Den vanligaste inflyttargruppen är 0-5 åringar med föräldrar – vilket ställer krav på förskoleverksamheten. Enligt skollagen ska landets kommuner kunna erbjuda föräldrar en förskoleplats åt barnet inom fyra månader.

– Vi har alltid kunnat erbjuda en plats på förskola inom fyra månader. Och det är något vi även fortsättningsvis kommer att kunna göra, säger Mats Larsson, skolchef i Trosa kommun.

I Trosa kommun finns det totalt elva förskolor, nio kommunala och två enskilt drivna. Även om vårdnadshavarna inte kan erbjudas plats för barnet vid just den förskoleenhet de har önskat menar Skolinspektionen att kommunen ska erbjuda barnet plats inom fyra månader. Att kunna garantera plats på en specifik förskola är dock inget Trosa kan göra.

– Historiskt sett har vi även brukat kunna tillgodose önskemål om förskola. Men denna höst kan det finnas situationer där vi måste hänvisa till någon annan av våra förskolor, säger Mats Larsson.

Inom kort kommer det även att tillkomma två förskolor i kommunen, i höjd med Bråtagatan i anslutning till Tomtaklintskogens naturreservat samt i Fänsåker, Vagnhärad. Helianthus bygger förskolelokalerna och kommer driva verksamheten. Någon gång vid årsskiftet eller i början av nästa år är planen att komma i gång.

– Lokalerna kommer byggas på annan ort och levereras hit. De här privata förskolorna kommer att avlasta de som redan finns här, säger Mats Larsson.

Socialdemokraternas kommunalrådskandidat Magnus Johansson:

– Det är klart att det är bra att de klarar fyramånadersgarantin. Men de klarar det med resultatet att barngrupperna blir större. Man bör även ha koll på hur stora barngrupperna är när man pratar om att man klarar av fyramånadersgarantin.