SN har rapporterat om att missnöjet är stort bland elever och vissa lärare mot ledningen på Stensunds folkhögskola. Under fredagen hade 200 namnunderskrifter samlats in, fler än det finns elever på skolan.

Skolan ägs och drivs av stiftelsen Frisksportgården, vars huvudman är Svenska Frisksportförbundet. Peter Hjortsten är styrelseordförande och besökte under fredagen Stensund.

– Vi har haft ett möte och träffat eleverna och lyssnat. Sedan hade vi även ett möte med lärarna. Vi har tagit till oss och lyssnat och kommer ha ett styrelsemöte nästa vecka då detta kommer att behandlas. Vi kommer även ha ett nytt möte med lärarna nästa fredag och fortsätta ha en dialog.

Vilka åtgärder kan bli aktuella?

– Vi måste först smälta all info och alla intryck. Men vi tar till oss detta och det behövs en självrannsakan bland rektor, lärare och styrelse.

Men kom detta som en överraskning för styrelsen?

– I den intensitet det antagit nu och den stämning som piskats upp på slutet. Sedan har det glunkats lite bland vissa lärare en tid under förändringsarbetet, där de kommit med synpunkter och där några har slutat, vilket är olyckligt. Det får vi hantera. Men vissa är även för detta arbete, säger Peter Hjortsten.

– Sedan är förstås olyckligt att elever känner sig drabbade. Vi vill lösa deras situation så bra som det är möjligt, säger Peter Hjortsten.

Hur är förtroendet för rektor Anneli Sahlin?

– Ännu så länge har vi inte ändrat vår inställning till henne. Hon anställdes delvis för att stärka upp ekonomin och det har hon även gjort, säger Peter Hjortsten och tillägger:

– Det här har egentligen eskalerat den sista veckan. Helst vill vi hantera det här internt och tycker att det är olyckligt med medias inblandning.