Trosa kommun kan bli mer jämställt även beträffande gatumiljön.

Det anser i alla fall oppositionsrådet Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Sandra Karlsson (S). I en motion till kommunfullmäktige föreslår politikerna att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att verka för en mer jämställd skyltning.

Det konkreta förslaget är att kommunen beställer Transportstyrelsens fru Gårman-skyltar nästa gång sådana skyltar behöver bytas ut i Trosa kommun.

"Bilder i gaturummet formar oss som människor och det är därför viktigt att offentlig skyltning är jämställd. Vi känner all till herr Gårman, men få känner till fru Gårman", skriver de socialdemokratiska politikerna bland annat i sin motion.

För tillfället domineras Trosa av den väletablerade 50-talsskylten herr Gårman, skylten med en man på som sitter vid övergångsställen.

Den kvinnliga varianten har funnits flera år i grannkommuner som Nyköping. Men motionen kan dock komma att innebära en mer könsblandad stadsbild även i Trosa. Trosa kommuns tekniska enhet, som är ansvariga för skyltningen, har nämligen inget emot förslaget om fru Gårman-skyltar. De föreslår därför att motionen bifalles i kommande kommunfullmäktige.