I juni kunde SN berätta att moderatpolitikern och den politiskt tillsatta överförmyndaren Esbjörn Eriksson spekulerat i elektroniska valutan bitcoin med föreningen Sveriges överförmyndares pengar. Närmare två miljoner kronor hade försvunnit från den ideella intresseföreningens konton.

Händelsen polisanmäldes och innebar att Esbjörn Eriksson fick sluta som överförmyndare i Trosa. Han avsade sig även kandidaturen till kommunfullmäktige.

I en färsk rapport från länsstyrelsen Stockholm till Trosa kommun kritiseras Esbjörn Erikssons bristfälliga handläggning som överförmyndare.

Artikelbild

I en färsk rapport från länsstyrelsen Stockholm kritiseras Esbjörn Erikssons bristfälliga handläggning som överförmyndare i Trosa kommun.

I mars utförde länsstyrelsen en inspektion hos överförmyndaren i Trosa kommun. Länsstyrelsen granskade 19 akter och kritiserade överförmyndarens bristfälliga handläggning som god man för ensamkommande barn.

Beträffande ett godmanskap för ett ensamkommande barn noterade länsstyrelsen att godmanskapet anordnandes i mars 2015 men att överförmyndaren inte vidtagit någon åtgärd i ärendet från 30 november 2015 till mars 2018. I samband med granskningen kritiserade länsstyrelsen även att det på en av blanketterna fanns en utgiftspost kallad "övriga utgifter/fickpengar".

Myndigheten menade att fickpengar till huvudmannen ska redovisas som en särskild utgiftspost och inte blandas ihop med andra utgiftsposter och medel som gode mannen förvaltat. Länsstyrelsen ansåg vidare att större utgiftsposter inte ska redovisas som ”övriga utgifter” då det inte går att utläsa vad de handlar om.

Esbjörn Eriksson uppmanades även att se över sina rutiner för diarieföring.

– Det här är en prioriterad utredning, sade åklagare Klas Engdahl i juni i samband med att Eriksson tilldelades en offentlig försvarare.