I september väntar val och i Trosa kommun vill Socialdemokraterna (S) ta makten. Under onsdagen presenterade S budgeten för 2019, som man vill fastställa i ett nyvalt fullmäktige i november. I planen för 2020-2021 är huvudmålet skolan och satsningar på barn och unga. Socialdemokraterna vill att resurserna i skolan fördelas, som man menar rättvisare och efter behov. Därför ökar man humanistiska nämndens årliga budgetram med cirka 21,5 miljoner kronor.

– Skola och vård är två mycket viktiga områden för oss. Allra mest oroliga är vi för skolsituationen här. Det kommer fortfarande en hel del kommentarer från bekymrade lärare och personal. Men egentligen är det inte en pengafråga, utan det är faktiskt ledarskapet som är problematiken, säger Magnus Johansson, S förstakandidat som kommunalråd i Trosa kommun, och som även vill kunna erbjuda fler ungdomar sommarjobb.

Han efterträder nuvarande oppositionsrådet Ann-sofie Soleby-Eriksson.

– Nu hörde jag att tre lärare till kommer att säga upp sig på Tomtaklintskolan, säger hon.

S avsätter även elva miljoner kronor för infrastruktursatsningar med det kommande resecentrumet i Vagnhärad i åtanke. En annan satsning partiet vid maktskifte vill göra under mandatperioden är ett sportcenter vid Häradsvallen i Vagnhärad, en kombinerad is- och mässhall.

– Vi vill utveckla Häradsvallen och inte minst skapa samordningseffekter och skapa en naturlig mötesplats. Med Tomtaklint i åtanke vill vi även bygga en enklare gymnastikhall. Ishallen ska kunna användas med olika syften, säger Magnus Johansson.

S vill även utreda en kommunal ridskola för att, som man menar, få till mer jämställdhet. Man vill vidare utveckla Skärlagsvallen till en naturlig mötesplats för spontanidrott och fotboll. I planen ingår vidare att skidbacken, parkour och MTB-spår tilldelas ekonomiska medel.

Under onsdagskvällen sammanträdde även kommunstyrelsen i Skärborgarnas hus. Där konstaterades att en av Trosas största utmaningar blir att bemanna den offentliga sektorn. Kommunkontorets och ekoutskottets budget för 2019 har kompletterats med ramutökningar och ettårssatsningar kommande år. Kommunkontorets ram utökas med 800 000 kronor och ekoutskottets med 300 000 kronor. Totalt tillförs kommunstyrelsen ettårssatsningar på cirka 2,8 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat läggas på digitala satsningar, personalrekryteringar, samt trygghetsarbetet i Trosa kommun.