Martina Johansson (C), riksdagsledamot från Västerljung, har tidigare krävt socialministern Lena Hallengren (S) på svar om Lövsta, som stängdes i våras. Tiden innan hade brister uppdagats på Lövsta och strax innan stängningen kom det fram att en vikarie polisanmälts för våldtäkt mot barn. Den utredingen lades ner. Runt 80 anställda omplacerades eller sades upp. 

Lokalerna står tomma för en hyreskostnad på drygt 10 miljoner om året, med kontrakt skrivet till 2035.

Johansson undrade om det var rimligt och fick svaret att "Myndigheten arbetar för att minimera onödiga kostnader" av Hallengren.

Hon var inte nöjd med svaret hon fick. Hon klev upp i talarstolen för att än en gång ställa frågor om beslutet att stänga Lövsta.

– Två konsekvenser av det beslutet är att lokalerna idag står tomma till en årlig kostnad på ungefär tio miljoner, ett antal nyckelpersoner är fortfarande anställda men ägnar sig åt lokalvård i stället för vård och stöd till ungdomar. Min fråga är: Anser ministern att det är rimligt att Sis har tomma lokaler som kostar många miljoner i stället för att använda dem till vård och stöd till barn och unga?

En gång gav Lena Hallengren ett generellt svar:

– Det är klart att ambitionen inte är att det ska vara tomma lokaler som kostar skattebetalarna massa pengar och att personal inte ska arbeta men exakt hur de här lokalerna ska användas kan jag inte svara på i den här frågestunden. Men det är klart myndigheten arbetar för att den ska både använda resurserna och lokalerna på ett bättre sätt.