En person i Trosa vill bygga ut sitt hus och har fått det beviljat, därefter vill man bygga ut ytterligare med en attefallstillbyggnad, som står utanför detaljplanen och max får vara 15 kvadratmeter. På ritningarna ser det ut som om tillbyggnaden och attefallsdelen hör ihop och kommer att byggas samtidigt, men så blir det inte, enligt kommunen.

– Personen som vill bygga ut måste först bygga klart sin utbyggnad, om det sedan ska sitta ihop med attefallsdelen får man helt enkelt riva den väggen. Det är så plan- och bygglagen säger och vi följer den, säger Pia Lindbäck, bygglovsansvarig Trosa kommun.

Grannen har anmält kommunen till JO för att försöka runda bygglovsreglerna, genom att lyfta ur en del av tillbyggnaden och kalla den för attefallsdel. Därmed kan man bygga på så kallad punkprickad mark där det råder byggförbud, menar personen. Kommunen anser att det inte alls är något som stämmer utan att man enbart har givit bygglov för tillbyggnaden.

– Attefallsdelen får ligga på punktprickad. Allt måste byggas klart först och vi måste lämna ett slutbesked och kontrollera allt, därefter får man börja med den delen. Något som vi har försökt förklara för grannen, säger Pia Lindbäck.

Grannen själv menar att kommunen inte alls har redogjort för honom hur det ska gå till och grannen tror inte heller på att man kommer bygga klart en ny tillbyggnad för att sedan riva väggen för att bygga ut ytterligare.

– Det är inte så man bygger, klart att man inte vill riva en ny vägg. Det jag inte förstår är att kommunen inte har givit mig ett beslut som jag kan överklaga, om man nu är så säker på att man har rätt, borde jag väl få pröva det rättsligt, säger grannen.