Sveriges bästa miljökommun 2019 är Helsingborg. Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras dels på en egen enkät dels på data från ett flertal offentliga källor om kommunernas arbete som sammanvägts i en totalpoäng. Helsingborg fick 36,99 poäng i rankningen, av

sammanlagt 41 möjliga poäng. Trosa fick 22,15 poäng.

I länet hamnar Trosa på en fjärdeplacering, efter Katrineholm, Strängnäs och Eskilstuna som är bäst i Södermanlands län och rankas på femteplats totalt i landet, med en poäng på 33,4 enligt tidningen Aktuell Hållbarhet.

Anledningen till att Trosa kommun har tappat så många placeringar förklarar tidningens chefredaktör:

– Det är i en hårdnande konkurrens som Trosa har sjunkit i vår miljörankning. Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas

miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Mikael Salo, chefredaktör

på Aktuell Hållbarhet.