Kvinnan hade besökt vårdanrättningen för att få hennes två söners njurar undersökta för cystor. Familjen fick först besked via brev att sönerna inte hade några cystor på njurarna eller andra avvikelser i buken. Men bara ett par veckor senare kontaktade en läkare familjen och berättade att det första beskedet var felaktigt gällande en av sönerna.

I anmälan tar kvinnan upp det felaktiga beskedet men även att hon kände sig kränkt i bemötandet hos en av de läkare hon var i kontakt med. Kvinnan menar även att läkarens chef inte agerade vid den upplevda kränkningen.