1994, året som bjöd på flera minnesvärda händelser framförallt inom sportens värld, med OS-guldet i hockey och VM-bronset i fotboll som de två topparna. Något som kanske inte alla Trosabor minns att det var även året då Trosa kommun antog sin miljöpolicy.

I dokumentet står det att kommunen ska arbeta för ett uthålligt samhälle som baseras på förnyelsebara naturresurser och att omsättningen av energi och resurser motsvarar naturens naturliga kretslopp. Därefter har det inte hänt så mycket med miljöpolicyn men Trosas kommunekolog, Marianna Haage, ser inga större problem med det.

– Miljöpolicyn är före sin tid, till exempel innefattar den ett kretslopptänk som ingår i det som kallas cirkulär ekonomi. Något som börjar slå igenom på allvar i Sverige först nu. Och alla detaljer tar vi i exempelvis energi- och klimatplanen som uppdaterades senast förra året, så vi följer med i utvecklingen, säger Marianne Haage.

Är det aktuellt med en ny miljöpolicy?

– Det vet inte jag, det är ett politiskt beslut, säger hon.