Trosa kommun införde bevattningsförbud från 23 juli. På kommunens hemsida är reglerna tydliga: Dricksvatten får endast användas till personlig hygien, mat och dryck och det är förbjudet att använda det kommunala dricksvattnet till tvätt av bland annat bilar, altaner – och båtar. Men i gästhamnen trotsas förbudet. Trosabon Kristin Rydberg reagerade starkt när hon under onsdagens morgonpromenad vid gästhamnen såg hur en rad båtägare "hejdlöst" spolade däck och städade med färskvatten från de tappställen som finns i hamnen.

– Det var rent stötande att se hur vårdslöst de slangade. Bland annat stod det en jättestor husbåt där som pumpade dricksvatten rätt ut från en slang i över 30 minuter. Jag frågade några båtägare om de kände till vattenrestriktionerna, men de sade att de inte hade fått någon information utan fått okej att använda dricksvattnet till att spola av båtarna, säger Kristin Rydberg.

Hon kontaktade kommunen som svarade att de skulle se över frågan.

Artikelbild

| Trosabon Kristin Rydberg reagerade när hon såg hur båtägare spolade båtdäck med färskvatten i Trosa gästhamn. På ett lokalt Trosaforum kommenteras hennes inlägg flitigt. "För en gång skull är alla överens om att det är fel att använda dricksvatten till sådant här när vi har sådan torka."

– Det fanns ingen som helst medvetenhet, eller synliga informationsblad på olika språk. Jag tänker på det läge vi har just nu och att man verkligen borde sluta upp solidariskt och ha den största respekt för dricksvattnet, säger Kristin Rydberg.

– Det är ju inga små båtar heller, det är ju rena fartyg i vissa fall. Tänk vad mycket vatten som måste slösas bort. Och dessutom fyller de sina jättelika tankar också.

Jimmy Larsson är gatu-/parkingenjör på Trosa kommun.

– Det här får båtägare inte göra och vi har pratat med hamnfogden nu om att det inte får pågå. Han säger att han känner till reglerna och att han även sagt åt vissa båtägare att de inte får använda dricksvatten till tvätt av båtdäcken. Naturligtvis borde folk använda vattnet de har precis nedanför båten via en hink i stället.

Bör inte kommunen tydligare informera om reglerna?

– Det ska finnas anslag uppsatta där nere, säger Jimmy Larsson.

Vad gör ni mer?

– Det beror på om vi får in fler uppgifter på att det fortgår. Vi kan gå ut med uppmaningar till vad dricksvattnet ska användas till och även gå vidare om någon uppenbarligen bryter mot bevattningsförbudet. Men vi kan inte agera poliser.