Förra läsåret var turbulent i Trosa. Skolinspektionen fick flera ärenden på sitt bord och vite, böter, på 200 000 kronor för brister på Fornbyskolan utdömdes. Skolchefen Mats Larsson medgav i en tidigare intervju att förra skolåret "varit jobbigt" men att situationen är mycket bättre.

I SN:s valsatsning #kandulova är det några frågor om skolan som engagerar. En fråga handlar om politikerna kan lova en ny högstadieskola. Det lovar både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. "När och var en ny högstadieskola skall placeras behöver gås igenom ordentligt" svarar kommunalrådskandidaten Magnus Johansson (S) och fortsätter att partiet ska göra det i dialog med tjänstemännen och medborgarna.

En annan frågeställare undrar om politikerna kan lova att inte skolbarnen ska behöva sköta sin undervisning i tillfälliga baracker. Ja, svarar Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. "Skärlagsskolan skall byggas ut vilket innebär att ett antal barn nu har undervisning i ändamålsenliga paviljonger. Vitalisskolan har också ändamålsenliga paviljonger. Vi kommer att titta på om ytterligare lösningar behövs för Vitalisskolan", svarar Michael Swedberg, ordförande för Moderaterna.