Marknaden har arrangerats i över 20 år och är en traditionell marknad, såtillvida att den följer gamla seder och traditioner. När det var dags att skörda årets frukt och grönsaker så bjöds det förr till försäljning av produkterna.

Det är en tradition som Trosa turistcenter tagit upp.

– Det behöver inte vara lokalt odlat, det viktigaste är att det är en egenproducerat, säger Paola Andersson.

Marknaden hålls i centrala delarna av Trosa, det vill säga i och kring torget.

Ett bekymmer i centrala Trosa kan vara möjligheten till parkering. Paola Andersson uppmanar att så många som möjligt åka kollektivt.

Årets tema från arrangörshåll är att miljön sätts i fokus. Det kommer också att bjudas på musik. Folkmusikgruppen Pivo finns på plats. Gruppens medlemmar kommer att promenera runt på marknaden och framför gammal sörmländsk folkmusik.

Samma dag, söndag, som skördemarknaden arrangerar Trosa kommun föreningarnas dag vid hamnplanen, där ett tjugotal föreningar informerar och visar upp sin verksamhet.

Dagen innan Trosa skördemarknad arrangeras en skördemarknad i Västerljung.