"Kan du lova att det kommunala dricksvattnet i framtiden räcker även torra år och i takt med att kommunen växer?" Denna fråga ställer signaturen Per till partierna i Trosa kommun på SN:s valsajt #kandulova. Och av svaren att döma finns det ingen anledning till oro.

– Ja. Trosa kommun har vattentäkter som kommer att klara att leverera dricksvatten till invånarna även i framtiden. I takt med klimatförändringar kommer torra somrar att bli vanligare och på längre sikt tror vi att vi alla måste fundera på hur vi använder vårt dricksvatten. Vi måste bland annat titta på nya effektiva tekniker när vi bygger nytt och renoverar, säger John Carlsson, ordförande Centerpartiet i Trosa kommun.

Han får medhåll av samtliga alianspartier, utom L som i rapporterande stund och som enda parti inte svarat.

Enda parti som inte vågar lova något och svarar nej är MP.

– Tillgången och användningen av dricksvatten är ju en jätteviktig fråga för människors liv och hälsa. Jag vill peka på potentialen av utveckling i vattenfrågor som gäller hur vi använder dricksvatten. MP förordar i klimatanpassningens namn att vi i Trosa kommun ser framåt och lär oss hur vi kan använda dricksvatten mer restriktivt. Man måste fråga sig hur länge vi har råd att spola toaletter och tvätta bilar med dricksvatten. Vi lovar inget, men vill verka för en sådan framförhållning, säger Maria Arman, gruppledare MP i Trosa.