– Jag har varit viltvårdare sedan 1962, men denna sommar har varit den allra svåraste och värsta för viltet som har svårt att få tag i mat. Där har vi en utfodringsplats. Jag lade ut sex hinkar med äpplen i förrgår och redan har älg, hjort, rådjur och även en del vildsvin ätit upp det mesta, säger Per Insulander, jägare och viltvårdare boende på Östersjövägen nära Stensund.

Den extrema sommaren har inte bara medfört stora problem för lantbruket som har svårt att få fram djurfoder. Enligt bland annat Jägareförbundet är situationen illa för en rad vilda djurarter vars föda torkat bort. Några hundra meter upp i skogen ovanför Per Insulanders hem finns det utfodringsstationer för exempelvis rådjur, hjort och älg, precis som på andra platser i kommunen. Även en saltsten sitter uppsatt, för att djur ska få i sig nödvändiga mineraler.

– Under den pågående bockjakten har det varit rent förskräckligt låga vikter på de vilda djur som fälts. Maten har torkat bort för viltet i skogarna och i stället för att som normalt ha fem centimeters fettlager har många djur, som hjortar, inget alls, säger Per Insulander och fortsätter:

Artikelbild

"Jag har varit viltvårdare sedan 1962, men denna sommar har varit den allra svåraste och värsta för viltet som har svårt att få tag i mat. Blåbärsris är exempelvis viktig föda men det är borttorkat också. Men det är jättebra att lägga ut äpplen", säger Per Insulander.

– Det innebär att framför allt hjortkalvar, älgkalvar och rådjurskid tyvärr kommer ha svårt att klara den kommande vintern.

Men det finns hopp. Privatpersoner med tillgång till äpplen kan enkelt hjälpa viltet genom att lägga ut frukt i skogen – i stället för på komposten. På ett lokalt Trosaforums på internet efterfrågar flera kommuninvånare vad de kan göra av sina överblivna äpplen och erbjuder folk att komma och hämta. Andra undrar var de kan lägga ut sin överblivna frukt för att hjälpa viltet.

– Det finns ett ganska stort engagemang i Trosa kring detta. Det är jättebra att lägga ut äpplen direkt i skogen, på samma ställen hela tiden, dit djuren hittar. Viltet har en bra förmåga att omvandla sockret i äpplena till fett också, säger Per Insulander.

Detta är inte jägarknep för att locka fram djur?

Artikelbild

Saltsten för vilt. "Det här trädet är inte barkat, det har djuren gjort själva. Saltet rinner längs stammen så att mindre djur också får i sig", säger Per Insulander.

– Det kan säkert ha hänt. Men de flesta jägare inser att på foderplatser ska det vara lugnt och djuren ska vara trygga. Då kan man inte skjuta dem där. Det tillhör god jaktetik.

För tillfället får en hel del fastighetsägare besök av exempelvis rådjur, vildsvin och älgar som söker mat.

Artikelbild

| Hälge besöker regelbundet Per Insulanders granne för att kalasa på sälgblad.

Hos Per Insulanders granne äter älgen av sälgen.

– Den kommer gående nästan varje dag och punktligt klockan 17, säger grannen.