Högsta domstolen (HD) meddelar inte prövningstillstånd för en mordförsöksdömd man i 20-årsåldern, skriven på en adress i Trosa.

– Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd, konstaterar justitierådet Ingemar Persson.

Därmed står Svea hovrätts dom från februari på 4,6 års fängelse för försök till mord samt grov misshandel fast.

Det var i maj 2018 som den dömde Trosabon och två andra män befann sig i centrala Stockholm. Trosabon och de andra två männen, bekanta via föreningen Ensamkommandes förbund, började bråka. Trosabon blev bland annat slagen i ansiktet. Han och en av männen skulle göra upp i Kungsträdgården. Versionerna om vad som hände går isär. Samtliga tre män hamnade i slagmål och Trosabon drog fram en kniv som han knivskar den ena mannen i buk och bröst med. Den andra mannen knivskars genom armen. Därefter flydde Trosabon med en 30 centimeter lång militärkniv i handen. Han greps senare i en lägenhet i Stockholm.

Den ena mannen fick livshotande skador. Han hade en 23 centimeter lång knivskada i buken, där delar av tarmarna var utanför kroppen, samt stick i bröstet. Mannen överlevde dock mirakulöst.

Stockholms tingsrätt dömde i juli 2018 Trosabon till fängelse två år för grov misshandel. Hovrätten skärpte dock straffet till fängelse 4,6 år.