Trosas nuvarande översiktsplan antogs så sent som 2015, men stora delar av de exploateringar som planen innehåller har redan genomförts, eller är på gång.

Arbetet med en ny plan har därför påbörjats, och under våren ska flera förberedande "kunskapsseminarier" anordnas.

– Det gör vi för att ge politikerna en god kunskapsgrund inför de beslut som ska fattas. Vi vill ha ett väl avvägt förslag när det är dags för samråd, säger Linda Axelsson, planchef på Trosa kommun.

Var det ska byggas nya bostäder framöver är för tidigt att säga, menar hon. Men klart är att det kommer hända en hel del i Vagnhärad framöver. När den förra planen togs fram var det fortfarande osäkert var Ostlänken skulle dras och var stationen skulle ligga.

Nu fallande huspriser förra året. Men konjunktursvängningar har relativt liten påverkan på det långsiktiga planeringsarbetet, menar Axelsson.

– Historiskt sett har det tagit ungefär tio år att genomföra det som en översiktsplan innehåller. De senaste åren har vi haft lite högre tempo. Men en översiktsplan handlar mer om långsiktig planering och det är viktigt att vara proaktiv, säger Linda Axelsson.

Målet är att ett förslag till ny översiktsplan ska vara redo för samråd i slutet av året.