I hela landet har tolv lokalpolisområden varit med i den Brå-finansierade studien och har fått utse två studieområden och två kontrollområden var, dels i flerbostadshus, dels i villa- och radhusområden. I Katrineholm utsågs Kfab:s alla lägenheter i Valla, cirka 75 stycken, och villorna på och omkring Stensättersgatan på Norr till studieområden.